گروه گرافیک دانشگاه تهران شرق

اموزش گرافیک و اخبار هنری

برنامه ترم چهارمی ها

 

 

 

 


نماد دانشجویان ترم  4

 

 

 

 

برنامه هفتگی دروس رشته گرافیک  نیمسال  دوم 87- 86

 

دانشجویان ورودی مهر  85   ( ترم چهارم)C1  گروه

 

 

شماره کلاس

نام استاد

ساعت کلاس

روز هفته

شماره گروه کلاسی

درس پیش نیاز

عملی

نظری

نام درس

کد درس

سایت

شیرین مرتضوی

11-8

شنبه

2841

کامپیوتر گرافیک  1

1

1

کامپیوتر گرافیک  2

57940

آتلیه طراحی

ارکیده ترابی

13-11

شنبه

2842

طراحی جبرانی

1

1

طراحی 6

57968

 

B 2

امیرفرهاد بخشی

20-14

شنبه

2843

کارگاه تکنولوژی گرافیک 1

2

1

کارگاه تکنولوژی گرافیک 2

57939

 

مینا حاجی زاده

30/9-8

دوشنبه

2844

*

-

2

اصول سرپرستی

57653

 

مهدی احمدی

15/11-45/9

دوشنبه

2845

چاپ سیلک

-

2

چاپ ماشینی

57937

 

 

30/15-14

دوشنبه

 

 

-

2

وصیت نامه

 

 

B 2

سید نوید برزنجی

30/9-8

پنجشنبه

2846

هندسه نقوش سنتی

1

1

ترسیمات هندسی

57938

 

مریم زمانی

15/11-45/9

پنجشنبه

2847

 

*

-

2

تجزیه وتحلیل آثار گرافیکی

53649

 

 

30/15-14

پنجشنبه

 

 

 

 

اندیشه اسلامی

 

1

تعداد واحد :  17              ( پس از گذراندن پیشنیاز دروس نامبرده مجاز به انتخاب آن واحد درسی می باشید )

 

* دروسی که این ستاره را دارند دانشجویان ترم مربوطه و دانشجویان ترم بالاتر که موفق به گذراندن آن نبوده اند مجاز به انتخاب می باشند .

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی دروس رشته گرافیک  نیمسال  دوم 87- 86

 

دانشجویان ورودی مهر  85   ( ترم چهارم)C گروه2

 

 

شماره کلاس

نام استاد

ساعت کلاس

روز هفته

شماره گروه کلاسی

درس پیش نیاز

عملی

نظری

نام درس

کد درس

آتلیه طراحی

ارکیده ترابی

11-8

شنبه

2848

طراحی 5

1

1

طراحی 6

57968

سایت

شیرین مرتضوی

13-11

شنبه

2849

کامپیوتر گرافیک  1

1

1

کامپیوتر گرافیک  2

57940

B 1

کامران شریفی

20-14

شنبه

2850

کارگاه تکنولوژی گرافیک 1

2

1

کارگاه تکنولوژی گرافیک 2

57939

 

مهدی احمدی

30/9-8

دوشنبه

2851

چاپ سیلک

-

2

چاپ ماشینی

57937

 

مینا حاجی زاده

15/11-45/9

دوشنبه

2852

*

-

2

اصول سرپرستی*

57653

 

 

30/15-14

دوشنبه

 

 

-

2

وصیت نامه

 

 

مریم زمانی

30/9-8

پنجشنبه

2853

 

*

-

2

تجزیه وتحلیل آثار گرافیکی  *

53649

B 2

سید نوید برزنجی

15/11-45/9

پنجشنبه

2854

هندسه نقوش سنتی

1

1

ترسیمات هندسی

57938

 

 

30/15-14

پنجشنبه

 

 

 

 

اندیشه اسلامی

 

 

2

تعداد واحد :  17              ( پس از گذراندن پیشنیاز دروس نامبرده مجاز به انتخاب آن واحد درسی می باشید )

 

* دروسی که این ستاره را دارند دانشجویان ترم مربوطه و دانشجویان ترم بالاتر که موفق به گذراندن آن نبوده اند مجاز به انتخاب می باشند .

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم بهمن ۱۳۸۶ساعت 20:1  توسط سوسهابی  |